ترشی سیرگل شیشه

ترشی سیرگل شیشه

بهترین زمان مصرف: 18 ماه
وزن خالص : 700gr
بسته بندی: شل 12 تایی

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید